นิมิตเกี่ยวกับ หวย ว่าเห็นคนมีขนเต็มตัว เหมือนขนสัตว์ ให้ ระแวดระวังตัว จะมีคนคอยอิจฉาตาร้อน หาความให้กระวนกระวายใจทั้งครอบครัว จงบำเพ็ญบุญแผ่เมตตาแล้วจะมีโชคเลขเสียงโชค 44 40 02 72 20 ฝันเห็นขนม แล้วได้รับประทานขนมนั้น ทำนายวาของมีค่าจะถูกชิง ทรัพย์สินอาจแตกหักเสียหาย ให้ระวังจะป่วยไข้ เลขเสียงโชค ไมควรเสียง ฝันเห็นอุจจาระหรือขี้ หรือเปื้อนขี้ของตัวเอง จะ มือคนติฉินนินทาวาร้าย ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เลขเสียงโชค ไม่ควร ฝันเห็นข้าวสาร หรือข้าวที่หุงสุกแล้ว ภายในหม้อ ทำนายว่า จะได้พบกับญาติมิตร หรือหลานที่จากกันไปนาน ๆ กลับมาหาได้ไม่คิดหวังเลข หวย 20 34 56 708 679 ฝันว่าได้ขึ้นบันได หรือไต่ขึ้นที่สูง ปีนขึ้นบนที่สูง ๆ ทำนายว่า อาชีพที่กำลังทำจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ แม้จะมีวิกฤตแต่ก็ผ่านพ้นไปได้เลขเสี่ยงโชค 19 11 92 909 009 ฝันว่าได้ขึ้นต้นไม้ใหญ่อย่างยากทุกข์ยากทุลักทุเล แต่ปีนไปอยู่บนต้นไม้ได้ แม้มีเหตุขัดข้องในการ งานแต่คราวหลังจะราบรื่น แต่หากฝันว่าหล่นต้นไม้ จะมี บาปเคราะห์หรือเจ็บป่วย เลขโชค 02 927 19 ฝันว่าได้ขับรถ หรือโดยสารรถไปในที่ต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนที่หรือเปลี่ยนในหน้าที่การงาน เป็นฝันที่ไม่เป็นสิริมงคลซื้อ ไม่ควรเสี่ยง

Advertisements