เลขเด็ด หวย ดี ประจำปีเกิด คนเราเกิดมาบนโลกนี้ก็เหมือนกับดาวดวงหนึ่งบนจักรวาลได้ถือกำเนิดขึ้น และดาวแต่ละดวงก็จะมีดาวปริวาลอยู่ล้อมรอบ ปริวาลแต่ละดวงก็มีทั้งให้คุณและโทษ ดาวปริวานที่ให้คุณก็จะกลายเป็น เลขเด็ด เลขเด่นประจำตัวดังต่อไปนี้
คนเกิดปีชวด เด่น ประจำตัวคือ เลขเด่น 3 5 8 เลขเด็ด 9
คนเกิดปีฉลู เด่นประจำตัวคือเลขเด็ด เลขเด่น 3 6 9 เลขเด็ด 1
คนเกิดปีขาล เด่นประจำตัวคือเลขเด็ด เลขเด่น 4 1 หวยเด็ด 2
คนเกิดปีเถาะ เด่นประจำตัวคือเลขเด็ด เลขเด่น 4 1 2 5 เละ หวยเด็ด 3
คนเกิดปีมะโรง เด่นประจำตัวคือเลขเด็ด เลขเด่น 3 5 8 หวยเด็ด 1 4
คนเกิดมะเส็ง เด่นประจำตัวคือเลขเด็ด เลขเด่น 1 5 2 เลขหวยเด็ด 3 0
คนเกิดปีมะเมีย เด่นประจำตัวคือเลขเด็ด เลขเด่น 5 7 1 เละ หวยเด็ด 2
คนเกิดปีมะแม เด่นประจำตัวคือเลขเด็ด เลขเด่น 2 8 1 เลขหวยเด็ด 5
คนเกิดปีวอก เด่นประจำตัวคือเลขเด็ด เลขเด่น 2 7 1 เลขหวยเด็ด 5
คนเกิดปีระกา เด่นประจำตัวคือเลขเด็ด เลขเด่น 3 6 9 1 เลขหวยเด็ด 2
คนเกิดปีจอ เด่นประจำตัวคือเลขเด็ด เลขเด่น 1 8 2 3 เลขหวยเด็ด 4
คนเกิดปีกุน เด่นประจำตัวคือเลขเด็ด เลขเด่น 1 2 3 4 เละ หวยเด็ด 5

Advertisements